Privacy Verklaring DenimX

Hieronder vindt u de beschrijving van ons privacy beleid dat in overeenstemming is met dealgemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Besloten Vennootschap DenimX, ingeschreven onder KvK nummer 68157878 en gevestigd aan de Bergerstraat 37, 6226 BA in Maastricht, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking omschreven in deze Privacyverklaring DenimX.

Doelen

DenimX verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens met de volgende doelen:

• Het plaatsen, afhandelen en bezorgen van een bestelling op onze website
• Het ontvangen van op maat gemaakte offertes
• Het ontvangen van onze nieuwsbrief indien u dit hebt aangegeven

Persoons- en bedrijfsgegevens

Voor het plaatsen van een bestelling en het uitbrengen van een offerte hebben we bepaalde gegevens nodig om u op de hoogte te houden over uw bestelling, de bestelling te kunnen bezorgen en om u een op maat gemaakte offerte te kunnen aanbieden. Om dit in goede banen te leiden verzamelen wij de volgende gegevens:

• Voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
• KvK en BTW nummer (indien van toepassing)
• Adres (indien van toepassing)
• Telefoonnummer (indien van toepassing)
• Email adres
• Betaalgegevens (indien van toepassing)

Deze gegevens hebben wij nodig om u een gepaste aanbieding te kunnen doen en om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt afgesloten. U bent niet verplicht om uw persoonsen bedrijfsgegevens te delen maar zonder deze informatie kunnen wij niet aan de slag.

Doorgeven van gegevens

Het komt voor dat we gegevens moeten doorgeven aan bedrijven of mensen die werkzaamheden voor ons uitvoeren. Wanneer u daar geen bezwaar tegen hebt gemaakt, verstrekken we deze partijen uw gegevens, uitsluitend ten behoeve van het kunnen aanbieden van een op maat gemaakte offerte of het uitvoeren van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligen van gegevens

DenimX neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw informatie en in het bijzonder uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle bestellingen via onze website verlopen via middels SSL beveiligde verbindingen. Hetzelfde geldt ook voor alle communicatie van en naar u hieromtrent.

Bewaren van gegevens

De duur van het bewaren van uw gegevens hangt af van de situatie. Als u een offerte heeft aangevraagd, maar daarna geen klant bent geworden, worden de gegevens 1 jaar bewaard. Indien u wel klant bent geworden, dan worden de gegevens 7 jaar opgeslagen alvorens deze worden verwijderd. Dit is de termijn die is voorgeschreven door de Belastingdienst.

Uw rechten

Elke klant mag op ieder moment een verzoek indienen om:

• De eigen persoons- en/of bedrijfsgegevens in te zien
• De eigen persoons- en/of bedrijfsgegevens te wijzigen, indien daar een reden toe is
• De eigen persoons- en/of bedrijfsgegevens in te zien
• Het gebruik van de eigen persoons en/of bedrijfsgegevens te beperken
• Bezwaar te maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens
• Uw eigen persoons en/of bedrijfsgegevens te verstrekken
• Uw persoons en/of bedrijfsgegevens aan iemand anders te geven

Als u van één van deze rechten gebruik wilt maken, stuur dan een e-mail naar info@denimx.nl. Verder mag iedere klant te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien men van mening is dat er niet zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoons en/of bedrijfsgegevens.

DenimX V20220314

Updating…
  • Geen producten in je winkelwagen.
BLIJF OP DE HOOGTE